Možnosti animacij so neskončne. Vse kar je prekompleksno da bi posneli lahko animiramo.

Pri animaciji imamo tudi možnost popravkov, pri snemanju pa ne vedno. Animacija nam nudi neskončne možnosti, prav zaradi tega moramo biti pri načrtovanju videa in izdelavi scenarija zelo natančni in dosledni.

Z 2D animacijo danes naredimo večino izobraževalnih videov in razlagalnih videov (explainers), zelo hvaležna je pri razlaganju različnih postopkov, ki se odvijajo v različnih okoljih. Zaradi narave animacije lahko naredimo tudi razne domišljijske like in situacije, zato je primerna tudi za TV ali spletne oglase.

S 3D animacijo se lahko lotimo še bolj kompliciranih zadev, kot so prikaz delovanja izdelkov v prostoru, animacija živih bitij, realistična animacija,….

Izdelava animacij je postopek skozi katerega naročnika varno vodimo, dokler ne dosežemo željenega cilja! Tipično izdelava dvo minutnega animiranega videa traja od 2 do 4 tedne.

Rerefence animiranih in explainer videov: