Z video izobraževanjem lahko vaše občinstvo navdušite, inspirirate in vnesete nova znanja.

Bi radi, da vaš kupec uporablja izdelek ali storitev tako, kot ste si vi zamislili. Video izobraževanje je najlažja in najverjetnejša možnost, da vašega kupca vzpodbudite.

Proces izdelave učinkovitega videa:

1 Določitev jasnih ciljev in opredelitev pričakovanega učinka - uspešnosti
2 Raziskava ciljne publike in trga
3 Odločitev in opredelitev osnovnega sporočila
4 Kreativni razvoj ideje in zgodbe
5 Pisanje scenarija in izdelava storyboarda
6 Snemanje, animacija in montaža
7 Distribucija videa
8 Meritev uspešnosti

Primeri izobraževalnih videov:

Demonstracijski video

V videu z demonstracijo izdelka pokažite izdelek in vse lastnosti in prednosti, ki jih ima. Nazorno prikažite uporabo in se osredotočite na glavne funkcije izdelka, korak po korak. Tudi zelo kompleksna opravila lahko na tak način poenostavite oz. razdelite na več korakov. Kupec si bo z vizuelnim prikazom v videu lažje in bolje zapomnil posredovana sporočila.

Screencast video

Screencast je video v katerem snemamo računalniški ekran na katerem poteka neko opravilo. Medtem lahko v avdio komentarju posredujemo še dodatna navodila. Screencast je še posebej primeren za navodila za uporabo programske opreme in spletnih strani.

Animacije - explainer video

Animacija je zelo uporabna pri izobraževanjih ali razlagah kompleksnih postopkov. Kreativnost v animaciji nima meja, lahko uporabimo različna okolja in like, glasove in efekte in vse to združimo tako, da lahko prikažemo tudi najbolj nenavadne situacije, ki jih je nemogoče posneti. Več informacij »