Karierni centri Univerze v Ljubljani so naročili dva predstavitvena videa, oziroma animaciji. Prvi je namenjen študentom, drugi delodajalcem. Animaciji sta lep primer, kako lahko z relativno majhnim proračunom naredite vsebinsko bogato predstavitev in tako učinkovito komunicirate s strankami.

V kolikor bi vsebino snemali in ne animirali, bi bil proračun videa nekajkrat višji.

Z animacijo se da velikokrat razložiti stvari, hitreje in bolje, še posebej če nudimo storitve, ki niso tako vidne, oprijemljive.