Natančna navodila in natančno opredeljeni cilji naročnika so ključ za uspeh!


Izhodišča za video produkcijo pred snemanjem videa.

Nedvomno je video predstavitev podjetja, storitev ali izdelkov postala nujno marketinško orodje za vsako podjetje, ki želi komunicirati učinkovito. Predstavitve na internetu, sejmih, kongresih in ob drugih priložnostih so bolj uspešne z uporabo videa. Slika, grafika, spiker, animacija, glasba so elementi videa, ki jih je potrebno sestaviti da bo video film učinkoval na gledalca in mu posredoval željeno informacijo.

Zaradi kompleksnosti videa je zelo pomembno, da se na produkcijo oz. snemanje videa dobro pripravimo in obenem izberemo izkušeno video produkcijo. Z dobro pripravo lahko optimiziramo stroške snemanja videa oz. video produkcije. Prvi korak naročnika je, da pripravi ustrezne napotke - izhodišča video produkciji.


Kako narediti učinkovita izhodišča za vaš predstavitveni ali promocijski video, tv oglas ali reklamo?

Jasna postavitev vaših zahtev in pričakovanj bo video produkciji pomagala, da vam naredi ustrezno ponudbo, hkrati bodo vaši podatki v pomoč pri kreativnem ustvarjanju video filma. Najbolje da “izhodišča” nastanejo skupinsko, kar pomeni, da izberete različne ljudi, ki bodo sodelovali pri oblikovanju zahtev. Dobro je, če so ljudje iz različnih oddelkov, tako iz marketinga, kot iz prodaje, tako boste bolj kvalitetno definirali zahteve in predvideli morebitne izzive pri produkciji videa. Prav tako je dobro, da dobite vsebinski konsenz za vaš video tudi pri vodilnih v podjetju. “Izhodišča” naj bodo v obliki pisnega dokumenta.


12 izhodiščnih vprašanj na katere si morate odgovoriti pred vsakim snemanjem videa - video produkcijo!

 • Kaj želite z videom doseči?
 • Komu je video namenjen?
 • Kaj bo video sporočal?
 • Kaj so ključne informacije videa?
 • Kje in kako se bo video prikazoval?
 • Določite lokacije video snemanja (če je to pri vas)!
 • Določite ljudi, ki bi bili primerni za video snemanje (v kolikor nastopajo v filmu)!
 • Določite okvirno dolžino videa!
 • Določite če boste potrebovali tuje jezične verzije videa in katere!
 • Določite rok izdelave!
 • Kako boste video distribuirali?
 • Kako boste izmerili uspeh?

Preglejte kakšno video predstavitev ima vaša konkurenca ali podobni v vaši branži. Vam je kaj posebnega všeč, oziroma kaj vam ni všeč. Za vsako vprašanje obstaja veliko rešitev, odvisno od vaših ambicij in možnosti. V kolikor vam odgovori na zgornja vprašanja delajo težave ali imate dvome se posvetujte z izbranim producentom. Izkušen producent vam bo znal svetovati in vam bo ponudil tudi različne rešitve.

Producentu lahko zaupate tudi vaše ideje o stilu videa, vendar to ni nujno. Kreativna video produkcija bo sama našla prave rešitve. “Napotki” oz. odgovori na gornja vprašanja naj bodo napisani jasno in kratko. Velikokrat se zgodi, da hoče naročnik pokazati preveč in nagovoriti več ciljnih skupin. Ponavadi so taki filmi neustrezni in zmedejo gledalca, zato je najbolje da se osredotočite na ključne elemente, ki jih hočete predstaviti. V kolikor imate možnost, dopustite produkciji da je kreativna, drugačna, tako boste dosegli, da bo video pritegnil pozornost gledalca in boste učinkovito posredovali vaša sporočila.

Včasih se zgodi, da naročnik ugotovi, da z enim filmom ne bo mogel zadovoljiti vseh svojih potreb (Internet, mail, kongres, sejem, recepcija, televizija, itd) zaradi različnih medijev prikazovanja. V tem primeru lahko naročniku izdelamo različne verzije videa za posamezne priložnosti. Na ta način ob minimalno povečani investiciji dosežemo maksimalno uporabo izdelane video predstavitve.


Kakšni so stroški videoprodukcije?

Velikokrat dobimo vprašanja, kot so: "Koliko stane pri vas minuta videa?" Na taka vprašanja ponavadi nimamo enotnega odgovora. Zato je dobro, da naročnik razume kakšni stroški lahko nastanejo pri video produkciji. Hitro jih lahko razdelimo na sledeč način:

 1. Pred produkcijski stroški (scenarij, story board, iskanje lokacij, izbira igralcev ali voditeljev)

 2. Stroški povezani s snemanjem (snemalna ekipa in tehnika, snemalne lokacije, scenografija, kostumografija, maska, igralci, statisti)

 3. Stroški povezani z video animacijo, če ja ta potrebna v videu

 4. Post produkcijski stroški (montaža videa, animacija, grafika, spiker, prevodi, glasba, distribucija videa)

Če želite da vam pripravimo ustrezno ponudbo je zelo pomembno, da poznamo vse vaše želje in zahteve, ki jih bomo upoštevali in nadgradili z našim znanjem. Za pripravo ponudbe potrebujemo kvalitetne podatke o vsebini izdelka / storitve, ki nam ji lahko poda le naročnik, ki najbolje pozna svoj izdelek / storitev.

Vsaka produkcija videa ima svoje specifične zahteve, ki jih upoštevamo pri izdelavi ponudbe. Za začetek si lahko ogledate naš izhodiščni cenik video produkcije in snemanj, kjer so informativne cene za naše osnovne storitve in predpripravljene video pakete.